22.6. jäsenkokouksen asialista

6.6.2021

Keski-Suomen mehiläishoitajien syyskokous2020                                                                    

 

Aika:            22.6.2021 alkaen klo 17:00

Paikka:        Toivolan vanha piha, Cygnaeuksenkatu 2, 40100, Jyväskylä

 

Kokouksen asialista

 

1. Kokouksen avaus

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden

valinta

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen sääntöjen 10 §: ”Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kirjallisesti vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.” Kokous on päätösvaltainen, kun siitä on ilmoitettu sääntöjen määräämällä tavalla.

Kokouskutsu lähetettiin sähköpostiosoitteen omaaville jäsenille sähköpostitse 5.6.2021 ja muille jäsenille (15kpl) kirjeitse 7.6.2021.

 

4. Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen

 

5. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2021

 

Johtokunnan esitys yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi kutsun yhteydessä, sähköpostin liitteissä.

 

6. Vuoden 2021 tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksun vahvistaminen

 

Johtokunnan esitys vuoden 2021 tulo- ja menoarvioksi on sähköpostin liitteissä.

 

Johtokunta esittää jäsenmaksun pitämistä ennallaan, ts. 22 € per jäsen.

 

7. Johtokunnan jäsenten ja varajäsenen valinta erovuoroisten tilalle

 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtajana voi olla enintään kaksi toimikautta.

Syyskokouksessa 2018 jäseniksi valittiin Anssi Hiekkala, Tuija Kortekangas, Paula Pakarinen. Varajäseneksi valittiin Lauri Naukkarinen. Kokouksessa päätettiin, että johtokunta valitsee puheenjohtajan johtokunnan sisältä, jolloin johtokunta valitsi Anssi Hiekkalan puheenjohtajaksi. He kaikki ovat nyt erovuorossa.

Valitaan puheenjohtaja, johtokuntaan kaksi jäsentä ja yksi varajäsen 22.6.2021 alkavaksi kaudeksi, joka loppuu 31.12.2022.

 

8. Toiminnantarkastajan valitseminen

 

9. Muut mahdolliset asiat

 

10. Kokouksen päättäminen