Emon laadunarviointi

Emojen laadun arviointi sadontuotto- ja hoito-ominaisuuksien kautta

Emon ominaisuuksien, erityisesti perimän, merkitys mehiläishoidossa on suurempi kuin millään muulla hoidon yksittäisellä osa-alueella. Keski-eurooppalaisessa emojen kasvatuksessa ja jalostuksessa on käytössä sinänsä hyvin yksinkertainen arviointimenetelmä, joka kattaa keskeisimmät kriteerit. Menetelmä on melko vähätöinen ja sopii kaikille mehiläisroduille sekä hoitotavoille myös suomalaisissa olosuhteissa. Sen avulla jokainen mehiläishoitaja voi pienellä vaivalla selvittää omien pesiensä emojen laatua. Muistiinpanot voi kerätä vaikkapa pahville, jota säilytetään vesikaton alla. Lopuksi kaikki arvioinnit kerätään taulukkoon, mistä niitä on helppo lukea.

Sadontuotto-ominaisuudet

Sadontuotto-ominaisuuksien vertailu tehdään punnitsemalla arvioitavan pesän sato ja vertaamalla sitä tarhan muiden pesien kanssa. Esimerkki: Tarhan keskisato on 44 kg / pesä. Arvioitavan pesän pesästä poistettava sato on 48 kg. Sadontuotto-ominaisuuden vertailu arvoksi saadaan 48 kg / 44 kg x 100 % = 109 %. Vertailu voidaan tehdä myös suhteessa alueen, maakunnan tai valtakunnallisen satotasoon.  Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös muita lopputulokseen vaikuttavia seikkoja.

Hoito-ominaisuudet

Arvioitavat hoito-ominaisuudet ovat lauhkeus, kakulla pysyvyys, parveiluhalu, talven kestävyys, kevätkehitysnopeus ja terveys. Näistä haastavinta on erottaa lauhkeus ja kakulla pysyvyys.  Kutakin ominaisuutta arvioidaan antamalla niille arvosana 1-4. 4 on paras (täydellinen, erinomainen) ja 1 on huonoin (puutteellinen, kelvoton).

Hoito-ominaisuuksien arviointi tehdään hoitokauden aikana vähintään 8-10 kertaa, jotta saadaan kattava kuva mitattavasta ominaisuudesta. Arviointikertojen keskiarvo on mitattavan ominaisuuden arvo. Arviointi on hyvä tehdä samantyyppisissä sääolosuhteissa sekä normaaleissa hoitotilanteissa. Esimerkiksi savuttimen käyttö voi vaikuttaa arviointiin.

Seuraavassa on kuvattu ominaisuuksien pisteytyksen kriteereitä.

Lauhkeus (vihaisuus)

4 erittäin lauhkeita - mehiläiset jatkavat kakuilla hoitajasta piittaamatta.

3 lauhkeita - mehiläisissä vain vähäistä hermostuneisuutta

2 aggressiivisia - mehiläiset ovat selvästi aggressiivisia, vihaisia, hyökkääviä, pistävät.

1 selvästi vihaisia - hoitaminen on vaikeaa tai mahdotonta

Kakulla pysyvyys

4 erittäin lujasti kakuilla - mehiläiset kakuilla kuin ”liimattuna”

3 rauhallisia kakuilla - liikehtiminen vähäistä, ei haittaa hoitoa

2 juoksentelevat kakuilla - valuvat kakuilla ja osa putoilee maahan

1 eivät pysy kakuilla - lentelevät ympäriinsä

Parveiluhalu

4 puuttuu - ei mitään merkkejä parveilunhalusta

3 kevyesti ohjailtavissa - normaali tilananto ja/tai emokennojen poisto riittävät

2 raskaasti ohjailtavissa - toistuvasti poistettava emokennoja, tilananto ei riitä

1 hyvin voimakas parveiluhalu - pesä jaettava tms. parveiluhalu äärimmäisen voimakas

Talven kestävyys

4 erinomainen - yhdyskunta erittäin vahva keväällä toukokuun puolivälissä, siisti ja kaikin puolin hyvin elinvoimainen

3 keskinkertainen - yhdyskunta selvinnyt talvesta vähäisillä vaurioilla, yhdyskunnan jatkokehityskelpoisuus edelleen hyvä tai normaali

2 puutteellinen - yhdyskunta heikentynyt liiaksi, yhdistettävä

1 heikko - yhdyskunta joko kuollut tai liian heikko edes yhdistettäväksi

Terveys

Havainnot taudeista ja tuholaisista, kuten kalkkisikiö, nosema, esikotelomätä, toukkamätä, varroapunkki. Jos on esikotelmätähavaintoja, tulee välittömästi ottaa yhteys Ruokavirastoon. Jos epäilet esikotelomätää, lähteä näyte laboratorioon tutkittavaksi (ohje).

Mallitaulukkoja Saksasta

Ohessa esimerkkinä emojen laatuarvioinnin tuloksia Saksasta.

Esimerkki 1  sekä Esimerkki 2
Lähde: http://www.bienenzucht.de

 

Laadunarvioinnin minisanakirja

Ergebnis - tulos
Anzahl - lukumäärä
Züchter - kasvattaja
Prüfer - arvioija
begattet -  parittelu
ZW, Zuchtwert - jalostusarvo
Inzucht Königin/Bienen - emon/mehiläisten sisäsiittoisuus
Honig - hunaja
Sanftmut - lauhkeus
Wabensitz - kennolla pysyvyys
Schw. neigung - parveiluhalu
Kalkbrut - kalkkisikiö
Gesamt - yhteensä

PK & UY